Топлоизолация

slavevstroy.com Ви предлагаме топлоизолация както за въртешна така и за външна употреба. Видовете изолазия са два – външна и вътрешна, като за двете се ползват различни материали. Вътрешна топлоизолация се прави с гипсокатрон и ватааменна или минерална). Задължително се прави и пароизолация, за да се избенге мухълът между стените. Не се препоръчват фибран (XPS) и стиропор (ESP), тъй като са канцерогенни и се ползват само за външна изолация. Външната изолация се прави с по-разнообразни материали – стиропор (ESP), фибран (XPS), каменна вата и др.