Извозване на отпадъци

slavevstroy.com Ви предлагаме извозване на строителни и битови отпадъци. Извозваме всички отпадъци до определените депа, като целим максимално да опазим природата от замърсявания, причинени от строителни отпадъци.